SØRIS OM ØKOLOGI

Respekt for naturen, udvikling og nysgerrighed er nogle af de stikord, der kan beskrive hvorfor vi valgte – og hvorfor vi stadig holder fast i den økologiske produktionsform.

Når vi kalder os naturforvaltere, er det i erkendelse af, at vi ikke ejer, men kun “låner” naturen af vores efterkommere.

I en tid, hvor flere og flere drikkevandsboringer lukkes pga. pesticidfund i grundvandet, er det en stor tilfredsstillelse at vide, at vores jord nu ikke har været sprøjtet i snart 30 år, – specielt fordi vi bor i et område med store drikkevands-interesser.

Vi bliver hvert år godkendt af plante-direktoratet til at sætte ø-mærket på vores varer, og talrige stikprøvekontroller igennem årene har aldrig påvist pesticidrester.

Du kan finde en masse informationer om økologi på: okologi.dk

VI DYRKER DET RÅ