I MARKEN

Landbruget styres af Janus Fausing, som har en landbrugsuddannelse fra Den Økologiske Jordbrugsskole. I dag dyrker vi ca. 110 hektar med korn, kartofler, rodfrugter, kål, græskar m.m.

Vores beliggenhed I en gammel tunneldal fra istiden gør, at en del af vores jord er såkaldt dyndjord. Gennem tusinder af år har der i området aflejret sig et næringsholdigt materiale bestående af rester fra vandplanter, fisk og skaldyr, som blandet med jord fra de omkringliggende bakker giver det, man kalder for dynd. Flere steder er dyndlaget op til 14 meter tykt, og det er et ideelt grundlag for dyrkning af grøntsager. Jordens komplekse næringsindhold betyder, at rodfrugterne udvikler en rigtig god smag. 

På bakkerne omkring dyrker vi brødkorn. Hvert 3.-4. år har vi kløvergræs, som trækker kvælstof ned fra luften og opsuger det i kløverrødderne, så vi har næring til de næste års hvede, spelt – og rugmarker. Desuden tilfører vi grenkompost og snittet græs som gødningsstoffer.

For at have en høj leveringssikkerhed har vi desuden ca. 120 ha i kontraktavl med andre økologiske avlere. Sørisgaards beliggenhed gør det ikke muligt at lave grøntsager i den tidlige del af sæsonen. Desuden er det vigtigt at have den samme afgrøde fordelt på flere lokaliteter, hvis vejret driller.

Stubberupholm Øko på Lammefjorden dyrker gulerødder og rodfrugter

Arnakke på Lammefjorden dyrker gulerødder, kål og kartofler

Naturgården i Sønderjylland dyrker kartofler

”Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.”

VI DYRKER DET RÅ